Log ind


Glemt adgangskode?
 
Du er her: Forside

Dermbio version 2.

Ny bruger - eller brug for hjælp? Skriv til databasen@dermbio.dk

Dermbio.dk årsrapport for 2015

Så kan årsrapporten for 2015 findes her.

Dermbio touch midlertidigt problem 10. august 2016

Vi har et midlertidigt problem med et "certifikat" på Dermbio's touch løsning som måske giver en teknisk fejl som du selv kan rette med 2-3 klik på skærmen. Problemet vil forsvinde inden dagen er omme. Se løsningen her.

Dermbio.dk årsrapport for 2014

Så kan årsrapporten for 2014 findes her.

Dermbio.dk opdateringer d. 13 marts 2015

Afdelingsrapporterne  opdateret

Pasi historik vises på seneste visit

Tidligerere behandlinger kan ja/nej markeres ('Gamle' data migreret til nye format)

Fejl på journalnotater (for udvalgte patienter) rettet

 

Dermbio.dk touch problemer d. 9 december 2014

Vi har desværre i dag problemer med vores touch-løsning. Normal drift kan desværre først forventes fra morgen af d. 10 december.

Dermbio.dk årsrapport for 2013

Så kan årsrapporten for 2013 findes her.

25. juni 2014. Dermbio touch fejl rettet

Fejl rapporteret af Gentofte - og nævnt fra andre praksis/afdelinger er nu rettet. Fejlen betød at touch løsningen "strandede" på forkert side efter patientindtastning.

Dermbio.dk årsrapport for 2011 & 2012

Så kan den samlede årsrapport for 2011 og 2012 findes her.

Dermbio.dk opdateringer 13. maj 2013

Der er et midlertidigt problem med at tilgå patienter, der arbejdes på højtryk med at få det løst. Problemet er nu løst.

Dermbio.dk opdateringer 8. maj 2013

Vi har rettet en fejl som betød at bivirkningsregistrering ofte fejlagtigt udløste en validingsfejl. Hvis der mod forventning stadig skulle være problemer, kontakt da mikkel@zitelab.dk (med det relevante CPR osv.) eller 24416532. Vi beklager de problemer som fejlen måtte have givet rundt omkring på afdelingerne.

Dermbio.dk opdateringer 12. november 2012

Vi har rettet en fejl som betød at PASI ikke fremgik i patient-tavlen hvis ikke der var indtastet en værdi i alle PASI-underfelterne. Forudsat at der er en værdi i mindst ét underfelt, vil systemet nu automatisk gå ud fra at de andre underfelter er nul-scoret og automatisk gemme værdien '0' i disse når besøget gemmes.

Dermbio Årsrapporter for 2009 og 2010 09. oktober 2012.

Den samlede årsrapport for 2009 og 2010 er nu udkommet og kan rekvireres her (som PDF).

Dermbio.dk opdateringer 21. september 2012.

Vi har siden 19. september haft stigende antal brugere, der ikke kunne logge ind. Problemerne er udløst af en sikkerhedsopgradering, som blev "for sikker". Vi har nu rettet problemerne. Hvis du ikke kan logge ind, skal du gennemføre password reset. Evt. spørgsmål til mikkel@zitelab.dk

Dermbio.dk opdateringer 10. september 2012.

 • Problemet med patientlisten er nu løst
 • Den nye bivirkningsregistrering vises nu i visit. Der vil snarligt også komme mulighed for at få vist bivirkningshistorik for patienten i forbindelse med dette felt.
 • Den generelle script problemstilling i Internet Explorer 7 (der kom en popup og maskinen kører langsomt) er nu løst. Problemet med at gemme PASI var indirekte forbundet med dette, og er således også løst.
 • Vægt-feltet i visit er nu genetableret.

Hvis man skulle støde på nogle problemer, både mhp. de ovenstående problemstillinger eller andre, er man mere end velkommen til at kontakte mikkel@zitelab.dk med en kort beskrivelse af problemet.

Dermbio.dk opdateringer 8. september 2012 og 9. september 2012.

Vi samler i dag og i morgen op på de meldinger om problemer vi har modtaget i løbet at ugen og som endnu ikke er rettet fredag:

 • Patientlisten - man kan ikke komme til side 2 (dette er nu rettet)
 • Nye bivirkningsregistrering i visit mangler (der er et meget foreløbigt felt - som rettes løbende - og kommer endeligt på plads i løbet af søndagen)
 • Pasi gemmes ikke i Internet Explorer version 7 (der er lagt en rettelse ind, men det er endnu ikke verificeret at det virker nu)
 • En generel script problemstilling i Internet Explorer 7 (der kommer en popup og maskinen kører langsomt)
 • Vægt i visit (særlig problemstilling for Gentofte ifb. skift til årlig status)

Pga. høj retteaktivitet i weekenden vil der være ting som løbende rettes, hvilket kan betyde at der vises nogle felter i løsningen, som kun er med fordi vi skal teste vores rettelser. Samtidig kan der opstå midlertidige fejl. Vi foreslår derfor, men at man ikke bruger løsningen før mandag morgen.

Dermbio.dk opdateringer 4. september 2012 (opdateret udgave 5. september)

Løsningen havde en fejl, som betød, at det ikke fungerede for Internet Explorer version 7 browseren. Andre browsere som Firefox, Opera, Safari fungerede uden problemer. Symptomet var en popup med fejlmeldinger og at systemet kørte langsomt. En rettelse blev lagt ind tirsdag midt på dagen. Vi har endnu ingen meldinger hverken om det er løst eller fortsat er et problem.

Dermbio.dk opdateringer 4. september 2012

Dermbio er opdateret med nyeste teknologi for at sikre optimal sikkerhed og bedre hastighed.

Samtidig er de seneste forslag fra styregruppen implementeret, herunder bl.a.

 • Visit redigeres på een side
 • Stamdata redigeres på een side

For Gentofte er endvidere tilføjet ny særlig "Årlig status", hvor man een gang om året skal besvare ekstra spørgsmål, der supplerer standard visit.  Når der er gjort de første erfaringer vil denne facilitet blive gjort tilgængelig for alle brugere.

Ift. styregruppens forslag udestår endnu at implementere en ny simpel form for bivirkningsregistrering under visit. Vi får dette på plads inden for få dage.

Samtidig arbejdes på at gøre det muligt at føre udleveringslister for medicin direkte i systemet i et særligt regnearks-lignende skema. Vi forventer at gøre udleveringslister tilgængelige i begyndelsen af næste uge.

Som følge af de omfattende opdateringer af systemet har vi særlig support i dag på 2441 6532 (Mikkel).

Bemærk: Som følge af opdateringerne var der i morges problemer med at gemme. Fejlen er rettet nu og vi beklager det besvær som den måtte have forårsaget.

Dermbio.dk opdateringer 15. november 2011

Enhedsrapporterne er nu genkørt efter et stykke tids stilstand - Dermbio har i alt 1757 patienter og 12788 besøg!

Dermbio.dk opdateringer 5. maj 2011

- Dermbio touchskærm er nu i drift på det første hospital (Roskilde). De første næsten 10 patienter patienter har allerede benyttet denne nye elektroniske mulighed.

Vi har udarbejdet en IT-teknisk vejledning vedr. indkøb og opsætning  som sendes til afdelingerne ved henvendelse på databasen@dermbio.dk. Afdelingerne skal som udgangspunkt selv anskaffe en tourchskærm, som herefter sættes op udfra instruktioner i vejledningen.

Selve løsning er en "klonet" udgave af den løsning der allerede gennem flere år har været i brug på de reumatologiske afdelinger og har været brugt af patienter adskillige tusinde gange allerede.

Med brug af touchskærm oprettes dagens visit med de allerede af patienten indtastede oplysninger som basis. For personalet - i forbindelse med patienttavlen for patienten -  er det synligt at patienten er ankommet og har benyttet touchskærmen.

Erfaringsmæssigt medvirker brug af touchskærm til en øget registreringstæthed og dermed formentlig også et bedre grundlag for vurdering af sygdomsaktivitet og behandlingseffekt.

Touch visit vist øverst til venstre

 
Dermbio.dk opdateringer 29. marts 2011

Den online afdelingsrapport er nu tilgængelig for den enkelte bruger under 'Output' i menuen til højre. Rapporten vil fremover blive opdateret den første i hver måned og giver mulighed for at sammenligne den enkelte afdelings data (praksis dog samlet) med de nationale tal.

Dermbio.dk opdateringer 11. marts 2011

En lang række rettelser og forbedringer er lagt på serveren, heriblandt en forbedret medicintavle i ordinationsmodulet, samt bedre sorteringsmuligheder i hospitalets patient-oversigt (som derudover også har set flere rettelser).
Dermbio.dk opdateringer 10. januar 2011

- Alvorlige bivirkninger kan nu oversendes til lægemiddelstyrelsen. Følg menuen øverst til venstre når du har gemt den alvorlige bivirkning. Oversendelsen sker pr. e-mail med et pdf-dokument, der giver information om den alvorlige bivirkning og patientens behandling.


Dermbio.dk opdateringer 7. januar 2011 kl. 15.10.

- Patientens læge kan nu også tilføjes når man opretter en patient (før kunne lægen kun tilføjes for allerede oprettede patienter).


Dermbio.dk opdateringer 5. januar 2011.

- Dermbio.dk er nu omfattet af yderligere backupsystem, hvor der hver nat tages en ekstra kopi af dermbios database og programmer. Som bruger af dermbio.dk kan du se hvornår der senest er taget backup på den særlige "backup audit"-side.

- Kvalitetsrapporten er nu udbygget med procenter.

Dermbio.dk opdateringer 3. december 2010.
- Styregruppens medlemmer kan nu se kvalitetsrapporter og oversigt vedr. antal patienter for den enkelte indberettende enhed (vises under "Output" fanen til venstre på skærmen)

Dermbio.dk opdateringer 1. december 2010.
- Behandlende læge bliver nu markeret på patienttavlen

- Automatisk logout efter 30 minutters login er fjernet. En opdatering fredag vil indføre automatisk logout efter 2 timers inaktivitet

 

Baggrund

Det er efterhånden almindelig europæisk standard at gennemføre fuld registrering af behandling med biologiske præparater.

På initiativ fra  Dansk Dermatologisk Selskab etableredes dermbio.dk i 2007 for at sikre en samlet registrering af nystartede biologiske behandlinger indenfor dermatologien.

Projektet har fra starten krævet dedikeret indsats og opbakning fra alle dermatologer der er involveret i biologisk behandling, leverandører og patientforeninger på området.

Projektet har nået sin ambition om at sikre fuld implementering i hospitalssektoren og en betydelig dækning hos de praktiserende speciallæger.

 

Udlevering af brugeradgang til databasen

Du skriver til databasen@dermbio.dk med oplysninger om din afdeling/din praksis og de personer, som ønsker at benytte databasen. Du vil herefter blive kontaktet af en supportmedarbejder eller evt. en repræsentant for styregruppen.

 

For yderligere information se fanebladet "Information" ovenfor.

 

Handlinger tilknyttet webside