Forside

Hjemmefra adgang for patienter

Patienttavlen har fået en overhaling (Nov 23 2022)

Det er en opdatering som kan blive fulgt af yderligere rettelser baserer på den feedback vi får.

Der er tilføjet vandrette linier

Teksten til højre er estattet af numre (for at få bedre plads)

Teksten til de enkelte rækker er ændret så i højere grad afspejler hvad der er svaret på

Ny TOUCH og HJEMMEFRA løsning til DERMBIO er nu i drift

Den nye touch og hjemmefra løsning blev lanceret 28. September 2022

Løsningen giver følgende nye muligheder:

  • Patienter kan logge ind med MitId/Nemid på patient.dermbio.dk
  • Skemaer som skal besvares vil omfatte også de nationale psoriasis-spørgsmål.

Som hidtil kan spørgeskemaer også besvares på touch skærm. Den nye touch løsning vill have samme webadesse (touch.dermbio.dk) og samme brugernavne/adgandskoder som den hidtidige løsning.

Det vil herefter være frit for den enkelte patient, om man vil bruge touch skærm løsningen på afdelingen eller hjemme-fra-løsningen.  

Hjemme-fra-løsningen vil kunne bruges på computer, tablet og smartphone.

I forbindelse med lanceringen er du velkommen til  at kontakte support¡@zitelab.dk med dine spørgsmål eller evt. fejlmeldinger. 

Hvis du gerne vil ringes op - skriv dit telefonnummer i din email.

Pga. lanceringen vil "gamle" touch besvarelser som endnu ikke er hentet ind via særlige importknapper for den enkelte patient - være utilgængelige for import frem til den kommende onsdag (5. oktober) medens der arbejdes på flytte de gamle patientsvar til den nye hjemmefra/touch løsning.

Hurtigere touch løsning lanceret 23. Juni 2022

Vi har lanceret en ny version som giver hurtigere skift mellem skemaer for DERMBIO touch

Der er  ikke i opdateringen foretaget ændringer i brugerfladen - udover en mindre korrektion ifbm. patienternes mulighed for selv at oprette sig i løsningen.

Ny søgefaciliteter (Jan 28 2022)

Hvis du er superbruger kan du nu søge via nye links.

Vi arbejder på at gøre yderligere information søgbart.

Browser valg og den ny DERMBIO

Vi kan af fejlmeldinger se at der formentlig stadig bruges Internet Explorer.

Det nye system virker desværre ikke med Internet Explorer - så er nødvendigt at benytte Firefox, Chrome eller Safari.

NY visit og teknisk fejlmelding

Vi fik en del meldinger på fejl ved oprettelse af nye visits.

Det skulle nu være løst.

Vi takker for de meldinger vi har fået via den særlige "knap" som kommer frem, når der er en teknisk fejl.

Har været effektivt at reagere på for vores team.

LOGINPROBLEMER nye dermbio

Flere har meldt om problemer med at logge ind.

Vi ved der har været en blanding af store og små bogstaver for emails i den gamle løsning.

VI har foretaget en ændring nu, så alle brugernavne skal være med små bogstaver.

F.eks.: eksempellaege@zitelab.dk i stedet for Eksempellaege@Zitelab.dk

Vi ved også at nogle brugere har prøvet med Internet Explorer først (uden at kunne logge ind) og derefter har prøvet med Chrome og kom fint i gang.

HVIS du fortsat har problemer med at logge ind så ring til 22673738.

Vi kan så hjælpe dig igennem.

.

Vejledning DERMBIO